VAROVANJE ZASEBNOSTI - VARSTVO PODATKOV

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Podlaga za Izjavo je Evropska uredba o varovanju osebnih podatkov GDPR (General Data Protection Regulation).


Namen te izjave je seznanitev vseh obiskovalcev in kupcev spletne strani s podlago in nameni obdelave osebnih podatkov s strani družbe Octopus Ljubljana d. o. o. (v nadaljevanju upravljavec) s sedežem na naslovu Dolenjska c. 11, 1108 Ljubljana.


Upravljavec ne zbira in ne hrani vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oziroma v to privolite z nakupom v spletni trgovini ali za naročanjem na sprejemanje novic o akcijah in novostih preko e-liste in kadar obstaja pravna podlaga za hrambo.

KAJ SO OSEBNI PODATKI

3. člen Uredbe definira osebne podatke kot „ katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji ali spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika; “

PODATKI, KI SE OBDELUJEJO IN HRANIJO

Upravljavec iz te Izjave, zbira in obdeluje naslednje podatke, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju:


 Kontaktni podatki
•    Ime
•    Priimek
•    e-poštni naslov
•    Telefonska številka
•    Naslov za dostavo
•    Mesto
•    Poštno številko
Ti podatki so nujno potrebi za korektno izstavitev računa in dostavo.

Podatki o registriranih oz. prijavljenih uporabnikih in neregistriranih kupcih

Nakup lahko opravite kot gost ali registrirani uporabnik. Podatki, ki se beležijo, so: vnosi v nakupovalno košarico, način plačila in dostave izdelkov ter zgoraj opredeljeni kontaktni podatki.
Z registracijo v naši spletni trgovini boste lahko nakupe opravljali hitreje, spremljali statuse in zgodovino svojih naročil. Po želji, oziroma s prijavo, boste lahko prejemali e-novice s katerimi uporabnike obveščamo o aktualnih ponudbah.

Podatki o uporabnikih spletnih strani upravljavca

 Ti podatki so IP - naslov, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši strani, vrsta brskalnika. Upravljalec jih uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletnega mesta podjetja. Več v rubriki Piškotki na spletni strani.
Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim, nepooblaščenim osebam, brez vaše privolitve.

POOBLAŠČENE OSEBE

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki lahko razkrijejo naslednjim uporabnikom podatkov:
 - ponudnikom logistično/dostavnih služb za namene izvršitve vašega narocila
- administratorju spletne strani
- ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme
- odvetniškim ali drugim pravno in poslovno svetovalnim družbam

OBDOBJE HRAMBE

 Osebne podatke, ki jih hranimo na podlagi vaše privolitve ali zakonskega interesa hranimo trajno do preklica te privolitve z vaše strani ali vaše zahteve po prekinitvi.

PRAVICA UPORABNIKOV

Pravica do preklica privolitve: Če ste, kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.
Svojo privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete s pisno izjavo, ki jo pošljete upravljavcu na elektronski naslov družbe Octopus Lj. d.o.o. Zadeva:zasebnost

Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate od upravljavca pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če je tako, imate pravico, da vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da vam podamo informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov idr.),

Pravica do popravka: Kot posameznik imate pravico doseči, da vam omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami in da vam omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen imate pravico, da nam posredujete dopolnilno izjavo z popravljnimi osebnimi podatki.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (t. i. pravica do pozabe): Pravico imate doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, če obstaja eden izmed razlogov iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. če podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, če prekličete privolitev in za obdelavo in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, če ugovarjate obdelavi, pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti interesi, če so bili osebni podatki obdelani nezakonito idr.).

Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate doseči, da upravljavec omeji obdelavo vaših podatkov, če obstaja eden od naslednjih primerov:
- oporekate točnosti obdelave podatkov, za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost podatkov;
- je obdelava nezakonita, vi pa namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave,
- upravljavec podatkov ne potrebuje več, potrebujete pa jih vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
- ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

 Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da prejmete svoje osebne podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter da te podatke neposredno posredujemo drugemu upravljalcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora: Če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, imate na podlagi razlogov, povezanih z svojim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo svojih osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Prav tako vam bomo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Pravica do vložitve pritožbe: Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)  1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

 
 
Datum 1. 9. 2018
Octopus Lj. d. o. o.