Octopus v sodelovanju z Nikel in Styx

NIKEL OCTOPUS

media

Zdravje ni le odsotnost bolezni. Je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje.

Po zapisani definiciji (WHO Svetovna zdravstvena organizacija) bi lahko dejali, da je zdravje zelo dinamičen pojav in se skozi naše življenje nenehno spreminja. Na naše zdravje imajo vpliv genski dejavniki, kot tudi dejavniki iz okolja.

Neposreden vpliv na naše zdravje imajo naš življenjski slog in razmere v katerih živimo. V zadnjem času je veliko pozornosti posvečeno tudi temu, kakšno je naše delovno okolje. 

Naš življenjski slog so naša prepričanja, stališča, vrednote, ki vplivajo na naše ravnanje in obnašanje v vsakodnevnem življenju. Omeniti je potrebno tudi življenjske razmere; družbene, kulturne in druge okoliščine, ki vplivajo na človeka. 

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo 

Z zadnjem času se vse bolj poudarja in uveljavlja holističen pomen poimenovanja zdravja, torej kot celote telesnih, duševnih in družbenih dejavnikov. Človekovo telo in um sta namreč neločljivo povezana in med seboj soodvisna.

Če govorimo o duševnem zdravju mislimo pri tem na odsotnost duševne bolezni ali psihosomatskih motenosti. Temelj za duhovno zdravje pa označuje odgovornost in svobodna odločitev.  Za svoje zdravje lahko naredimo sami veliko. Pravzaprav se moramo zavedati, da smo za svoje zdravje v prvi vrsti odgovorni mi sami.

Kaj torej lahko naredimo sami za naše zdravje:

- skrbimo za zmerno telesno težo

- se prehranjujemo zdravo

- se redno rekreiramo

- se naučimo obvladovati stres

- skrbimo za osebno higieno

- smo spoštljivi do svojega telesa

- skrbimo za zdrave odnose

Zdravje je v naših rokah in glavi

Številne raziskave, ki so jih opravili v zadnjem času,  povezujejo nastanek številnih bolezni s stresnim načinom življenja. Vsekakor razveseli dejstvo, da so na voljo znanstvene objave, ki opisujejo kako lahko z usmerjeno pozornostjo uma, vplivamo na psiho – nevro-imuno-endokrilne molekularne poti in  sami pripomoremo k zdravljenju, oziroma lajšanju, številnih bolezni. 

Iz vsega napisanega sledi, da lahko za svoje zdravje storimo veliko sami. Pomembno je, da spremenimo svoj življenjski slog, ki nam je privzgojen ali pridobljen.  V ospredje stopa velnes, pojem, ki opredeljuje zdrav način življenja. Pri tem gre za ravnovesje, ki ga dosežemo z telesno aktivnostjo in duševnim sproščanjem. Ne odlašajte in poiščite vam primerne telesne aktivnosti in orodja s katerimi se boste naučili poiskati dušni mir. 


  • Objavil : Tanja Š.
  • Aug 05, 2021
  • Komentarji: 0

Komentarji: 0

Brez komentarjev

Objavi svoj komentar

Obvezna polja so označena z zvezdico*

  • Naslov: Dolenjska cesta 11, 1108 Ljubljana, Slovenija
  • Telefon: (+386) 1 4283 910
  • Telefaks: (+386) 1 4283 914
  • Email: info@octopus.si